Nasz zespół
Katarzyna Piętka
radca prawny
Dorota Chylińska
radca prawny
Magdalena Kolator
radca prawny
Aleksandra Mroczkowska
aplikantka radcowska

Katarzyna Piętka

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny wpisany na listę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej zamówień publicznych. Doradzała przy realizacji wielu projektów finansowanych ze środków unijnych. Uczestniczyła w procesach inwestycyjnych, występując zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców robót budowlanych. Reprezentowała Klientów w licznych procesach cywilnych i gospodarczych. Prowadzi wiele spraw tzw. kredytów frankowych. Prowadziła również wiele szkoleń, między innymi z zakresu zamówień publicznych i windykacji.

Współpracuje z przedsiębiorcami oraz podmiotami sektora finansów publicznych.

Specjalizacje

- prawo zamówień publicznych
- procedura cywilna
- inwestycje budowlane

Dorota Chylińska

radca prawny

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest radcą prawnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w ramach którego tworzyła między innymi uchwały dla organów osób prawnych, procedury i regulaminy dotyczące funkcjonowania tych podmiotów oraz obsługiwała posiedzenia rad nadzorczych i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W projektach współfinansowanych ze środków unijnych doradzała zarówno instytucjom udzielającym dofinansowania, jak i beneficjentom z niego korzystającym. Prowadziła sprawy dotyczące zwrotu nienależycie wykorzystanych środków zarówno na etapie administracyjnym, jak i przed sądami administracyjnymi.

Prowadziła liczne postępowania sądowe oraz egzekucyjne, mające na celu odzyskanie niespłaconych wierzytelności.

Specjalizacje

- prawo spółek handlowych
- projekty unijne

Magdalena Kolator

radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

Od 2017 r. jest związana z Kancelarią.  

Posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych, prowadząc szereg postępowań przetargowych. Posiada doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych. Uczestniczy w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych oraz roszczeń powstałych na gruncie umów o roboty budowlane. Zajmuje się doradztwem w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Specjalizacje

- prawo zamówień publicznych
- procedura cywilna
- prawo cywilne

Aleksandra Mroczkowska

aplikantka radcowska

Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest aplikantką radcowską I roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Swoje doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w trakcie studiów podczas pracy w kancelariach prawnych. Zainteresowanie wieloma gałęziami prawa pozwala jej odnajdować się w szeregu problemów prawnych. Posiada doświadczenie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, a także w dziedzinie zamówień publicznych. Udziela porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, w tym zobowiązań, spadkowego i rodzinnego.

Specjalizacje

- prawo cywilne
- prawo zamówień publicznych
Kancelaria Radcy Prawnego