Kredyty frankowe

Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących kredytów frankowych.

W ostatnich latach orzecznictwo w sporach kredytobiorców z bankami w przeważającej większości jest korzystne dla frankowiczów.

Co może zyskać kredytobiorca, który zdecydował się na proces?

Wyrok uwzględniający powództwo może zmierzać w dwóch kierunkach:
·  tzw. odfrankowanie umowy oznacza, że umowa zachowuje ważność, ale traktowana jest jak kredyt złotówkowy z zachowaniem dotychczasowego niskiego oprocentowania, bazującego na LIBOR. Takie rozstrzygnięcie umożliwia odzyskanie nadpłaconych rat kredytowych i dalszą spłatę kredytu w znacznie niższych ratach (z pominięciem przeliczeń rat według wysokiego kursu franka),
·  nieważność umowy kredytu, która powoduje, że strony muszą zwrócić sobie wzajemnie wszystko to, co dotąd otrzymały w związku z wykonaniem umowy. Taki wyrok jest bardzo korzystny dla kredytobiorcy, gdyż zwrot należności następuje w kwotach nominalnych, czyli klient zwraca wypłaconą mu w złotych kwotę, zaś bank zwraca łączną kwotę wpłaconą przez kredytobiorcę, bez uwzględnienia prawa banku do jakiegokolwiek zarobku w postaci odsetek czy prowizji. Po latach spłaty rat kredytu, wyliczanych w oparciu o wysoki kurs franka, bardzo często łączna kwota spłacona przez kredytobiorcę przekracza kwotę, którą otrzymał on od banku. W rezultacie może okazać się, że na skutek wyroku to bank będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz kredytobiorcy.

Co zrobić, żeby wygrać?

· skontaktuj się z nami i prześlij nam umowę – przeanalizujemy ją nieodpłatnie
Analiza prawna wskaże, jakie wyroki zapadły na gruncie takich samych umów i określi szanse w sporze z bankiem.
·  zwrócimy się do banku o wydanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
·  rozpoczniemy spór z bankiem, wysyłając wezwanie do zapłaty
·  przygotujemy pozew, który będzie obejmował wszystkie ewentualne roszczenia, jakie przysługują na gruncie danej umowy
Obecnie opłata sądowa w tego typu sprawach wynosi jedynie 1.000 zł.
· w toku procesu reprezentujemy Klienta, składając kolejne pisma i zastępując go na rozprawach


Kancelaria Radcy Prawnego