Obsługa podmiotów leczniczych

Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną podmiotów leczniczych, prowadząc wszelkie sprawy związane z działalnością tych jednostek. W ramach tej współpracy Kancelaria odpowiada między innymi za:
· przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością podmiotu leczniczego
· obsługę postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
· prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
· prowadzenie procesów sądowych dotyczących błędów medycznych
· reprezentację w postępowaniach przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
· zagadnienia dotyczące praw pacjenta, dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych pacjentów
· windykację


Kancelaria Radcy Prawnego