Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria zajmuje się obsługą przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki. Pomoc prawna obejmuje następujące obszary:
· windykacja
· sprawy sądowe cywilne i gospodarcze we wszystkich instancjach
· sprawy egzekucyjne oraz zabezpieczające
· przygotowywanie projektów umów
· sprawy administracyjne przed organami administracji rządowej i samorządowej
· sprawy sądowoadministracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
· uczestnictwo w negocjacjach w sporach pozasądowych
· kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych


Kancelaria Radcy Prawnego