Pozostała działalność

Kancelaria udziela wsparcia prawnego w następujących rodzajach spraw:
· sprawy rodzinne: rozwodowe, alimentacyjne, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska
· sprawy odszkodowawcze, w tym szkody komunikacyjne, odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wad w budynkach
· sprawy dotyczące błędów medycznych
· nieruchomości: ustalenie stanu prawnego, sprawy wieczystoksięgowe, zasiedzenie
· spadki, w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
· sprawy administracyjne, w tym z zakresu prawa budowlanego
· uzyskanie pozwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
· prawo umów, w tym spory na tle realizacji kontraktów


Kancelaria Radcy Prawnego