Projekty Unijne

Posiadamy wieloletnią praktykę w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W ramach świadczonych usług dbamy o prawidłowe wydatkowanie środków unijnych, badając jego zgodność z prawem i zapisami stosownych wytycznych. Dodatkowo przeprowadzamy postępowania przetargowe poprzedzające zawarcie umów z wykonawcami oraz doradzamy w zakresie problemów pojawiających się na tle realizacji tych umów.

Pomagamy również w sporach beneficjenta z instytucją zarządzającą (wdrażającą lub pośredniczącą). Sporządzamy zastrzeżenia do protokołów kontroli oraz uzasadnienia odmowy podpisania protokołu. Reprezentujemy beneficjenta w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, których przedmiotem jest zwrot środków.

Skorzystanie z usług kancelarii nie musi stanowić obciążenia finansowego, ponieważ wynagrodzenie za obsługę prawną może być kosztem kwalifikowalnym projektu, finansowanym ze środków unijnych.


Kancelaria Radcy Prawnego