Kancelaria Prawna
Blog
czyszczenie BIK

Skierowany przez potencjalnego kredytobiorcę wniosek o udzielenie przez bank kredytu stanowi zapytanie kredytowe. Zapytania te gromadzone są w rejestrach Biura Informacji Kredytowej, spółki akcyjnej założonej przez banki i inne instytucje pożyczkowe, której celem jest m.in. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta. Na wstępie przepisu art. […]

czyszczenie BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. to przedsiębiorstwo założone przez banki i inne instytucje pożyczkowe. Podstawą prawną funkcjonowania BIK S.A. jest przepis art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939), który umożliwia bankom, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i […]

Kancelaria Radcy Prawnego