Kancelaria Prawna
Blog
prawo cywilne
prawo rodzinne
rozwód

Zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego ustaniu może zdarzyć się sytuacja, że jeden z małżonków wyda środki pieniężne należące do majątku wspólnego małżonków, a więc środki które są wspólną własnością małżonków. W takiej sytuacji drugi małżonek może mieć prawo do domagania się stosownego rozliczenia. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy pokrzywdzony małżonek […]

prawo cywilne
prawo rodzinne
rozwód

Środki pieniężne wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków są środkami, których właścicielami są łącznie małżonkowie. Może zdarzyć się sytuacja, w której jeden z małżonków rozporządza wspólnymi środkami pieniężnymi bez zgody drugiego małżonka, a po stronie pokrzywdzonego małżonka powstaje roszczenie o rozliczenie tych zużytych pieniędzy. Jak w razie ustania wspólności majątkowej (rozwód, zawarcie umowy wprowadzającej rozdzielność […]

Kancelaria Radcy Prawnego