Kancelaria

Kancelaria mieści się w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, przy ul. Grażyny. Wzdłuż całej ulicy znajdują się miejsca parkingowe. Kancelaria zlokalizowana jest w pobliżu dworca kolejowego Gdańsk Wrzeszcz, blisko przystanków autobusowych i tramwajowych.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Kancelarii. Możliwe jest także umówienie się na poradę prawną w dogodnym dla Państwa terminie za pośrednictwem poczty email.

Zapraszamy do kontaktu

ul. Grażyny nr 5a lok. 12, 80-438 Gdańsk
796 745 080
sekretariat@kancelariapietka.plNIP 8522157650
REGON 220253593
Bank: mBank S.A.
Konto: 43114020040000380257902215

Napisz do nas  Jak do nas dojechać?


  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:
  • Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Katarzyna Piętka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Piętka z siedzibą w Gdańsku (dalej: Kancelaria), ul. Grażyny nr 5a lok. 12, 80-438 Gdańsk, e-mail: radca.prawny@kancelariapietka.pl, tel. 796 745 080.
  • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu dokonania analizy przesłanych dokumentów i przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z Kancelarią, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Obowiązek podania danych osobowych warunkuje możliwość nawiązania współpracy w zakresie analizy raportu oraz zawarcia umowy z Kancelarią.
  • Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń względem Kancelarii.
  • Odbiorcy danych
  Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prawo przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
  - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  - prawo do usunięcia danych w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.
  Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Kancelarią.
  - prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Profilowanie
  Państwa dane nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  Kancelaria Radcy Prawnego