Nasz zespół
Katarzyna Piętka
radca prawny
Dorota Chylińska
radca prawny
Aleksandra Mroczkowska
aplikantka radcowska
Adrian Karwowski
aplikant radcowski
Bartłomiej Stolpa
asystent

Katarzyna Piętka

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny wpisany na listę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej zamówień publicznych. Doradzała przy realizacji wielu projektów finansowanych ze środków unijnych. Uczestniczyła w procesach inwestycyjnych, występując zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców robót budowlanych. Reprezentowała Klientów w licznych procesach cywilnych i gospodarczych. Prowadzi wiele spraw tzw. kredytów frankowych. Prowadziła również wiele szkoleń, między innymi z zakresu zamówień publicznych i windykacji.

Współpracuje z przedsiębiorcami oraz podmiotami sektora finansów publicznych.

Specjalizacje

- prawo zamówień publicznych
- procedura cywilna
- inwestycje budowlane

Dorota Chylińska

radca prawny

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest radcą prawnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w ramach którego tworzyła między innymi uchwały dla organów osób prawnych, procedury i regulaminy dotyczące funkcjonowania tych podmiotów oraz obsługiwała posiedzenia rad nadzorczych i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W projektach współfinansowanych ze środków unijnych doradzała zarówno instytucjom udzielającym dofinansowania, jak i beneficjentom z niego korzystającym. Prowadziła sprawy dotyczące zwrotu nienależycie wykorzystanych środków zarówno na etapie administracyjnym, jak i przed sądami administracyjnymi.

Prowadziła liczne postępowania sądowe oraz egzekucyjne, mające na celu odzyskanie niespłaconych wierzytelności.

Specjalizacje

- prawo spółek handlowych
- projekty unijne

Aleksandra Mroczkowska

aplikantka radcowska

Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest aplikantką radcowską II roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Swoje doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w trakcie studiów podczas pracy w kancelariach prawnych. Zainteresowanie wieloma gałęziami prawa pozwala jej odnajdować się w szeregu problemów prawnych. Posiada doświadczenie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, a także w dziedzinie zamówień publicznych. Udziela porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, w tym zobowiązań, spadkowego i rodzinnego.

Specjalizacje

- prawo cywilne
- prawo zamówień publicznych

Adrian Karwowski

aplikant radcowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W roku 2022 rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego, a w jego obrębie prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego.
W codziennej praktyce uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu umów, sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych, jak również innych dokumentów w bieżącej obsłudze klientów Kancelarii.
Zdobywa doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych.

Specjalizacje

- prawo zobowiązań
- prawo rodzinne

Bartłomiej Stolpa

asystent

Obecnie jest studentem III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2022 ukończył studia na kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe na tej samej uczelni.
Po ukończeniu studiów prawniczych planuje rozpocząć aplikację radcowską.
Pierwsze doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już na samym początku studiów, pracując w kancelarii prawnej. Współpracuje z Kancelarią od listopada 2022 roku. Do jego codziennych obowiązków należy merytoryczne wsparcie zespołu w prowadzonych sprawach. Swoje zainteresowania prawne koncentruje wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa finansowego.
Zdobywa doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych.

Specjalizacje

- prawo podatkowe
Kancelaria Radcy Prawnego