Nasz zespół
Katarzyna Piętka
radca prawny
Dorota Chylińska
radca prawny
Patrycja Szarmach
radca prawny
Aleksandra Mroczkowska
aplikantka radcowska
Adrian Karwowski
aplikant radcowski
Bartłomiej Stolpa
asystent

Katarzyna Piętka

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny wpisany na listę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej zamówień publicznych. Doradzała przy realizacji wielu projektów finansowanych ze środków unijnych. Uczestniczyła w procesach inwestycyjnych, występując zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców robót budowlanych. Reprezentowała Klientów w licznych procesach cywilnych i gospodarczych. Prowadzi wiele spraw tzw. kredytów frankowych. Prowadziła również wiele szkoleń, między innymi z zakresu zamówień publicznych i windykacji.

Współpracuje z przedsiębiorcami oraz podmiotami sektora finansów publicznych.

Specjalizacje

- prawo zamówień publicznych
- procedura cywilna
- inwestycje budowlane

Dorota Chylińska

radca prawny

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest radcą prawnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, w ramach którego tworzyła między innymi uchwały dla organów osób prawnych, procedury i regulaminy dotyczące funkcjonowania tych podmiotów oraz obsługiwała posiedzenia rad nadzorczych i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. W projektach współfinansowanych ze środków unijnych doradzała zarówno instytucjom udzielającym dofinansowania, jak i beneficjentom z niego korzystającym. Prowadziła sprawy dotyczące zwrotu nienależycie wykorzystanych środków zarówno na etapie administracyjnym, jak i przed sądami administracyjnymi.

Prowadziła liczne postępowania sądowe oraz egzekucyjne, mające na celu odzyskanie niespłaconych wierzytelności.

Specjalizacje

- prawo spółek handlowych
- projekty unijne

Patrycja Szarmach

radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które nabywała praktykując w kancelariach prawniczych na terenie Trójmiasta, jak również w dziale prawnym firmy farmaceutycznej.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, sporządzania, opiniowania, negocjowania umów i innej dokumentacji prawnej, czy też reprezentacji na etapie procesowym oraz egzekucyjnym.

Świadczyła także pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych w sprawach z różnych dziedzin prawa, jednakże istotną część jej doświadczenia zawodowego stanowi prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. „błędów w sztuce medycznej” oraz z tytułu naruszenia praw pacjenta.

W swojej praktyce zmierzyła się także z aspektami związanymi z obsługą prawną podmiotów leczniczych oraz instytucji kultury.

Specjalizacje

- prawo gospodarcze
- prawo medyczne
- prawo administracyjne

Aleksandra Mroczkowska

aplikantka radcowska

Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest aplikantką radcowską II roku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Swoje doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w trakcie studiów podczas pracy w kancelariach prawnych. Zainteresowanie wieloma gałęziami prawa pozwala jej odnajdować się w szeregu problemów prawnych. Posiada doświadczenie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, a także w dziedzinie zamówień publicznych. Udziela porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, w tym zobowiązań, spadkowego i rodzinnego.

Specjalizacje

- prawo cywilne
- prawo zamówień publicznych

Adrian Karwowski

aplikant radcowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W roku 2022 rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego, a w jego obrębie prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego.
W codziennej praktyce uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu umów, sporządzaniu pism procesowych oraz opinii prawnych, jak również innych dokumentów w bieżącej obsłudze klientów Kancelarii.
Zdobywa doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych.

Specjalizacje

- prawo zobowiązań
- prawo rodzinne

Bartłomiej Stolpa

asystent

Obecnie jest studentem III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2022 ukończył studia na kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe na tej samej uczelni.
Po ukończeniu studiów prawniczych planuje rozpocząć aplikację radcowską.
Pierwsze doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już na samym początku studiów, pracując w kancelarii prawnej. Współpracuje z Kancelarią od listopada 2022 roku. Do jego codziennych obowiązków należy merytoryczne wsparcie zespołu w prowadzonych sprawach. Swoje zainteresowania prawne koncentruje wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa finansowego.
Zdobywa doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych.

Specjalizacje

- prawo podatkowe
Kancelaria Radcy Prawnego